sande

Om DKS i Sande i Vestfold

Velkommen til DKS i Sande

Med et bredt og innholdsrikt program ønsker vi å gi våre grunnskoleelever gode opplevelser - hvor alt kan skje: Nye tanker og ideer oppstår, nye innfallsvinkler, kunnskap, undring... Alt dette i møte med andre typer mennesker, med tanker, farger, former og ord - av og til på nye arenaer, med nytt materiale. Den kulturelle skolesekken ønsker å sette sitt preg på skolen. Den rommer spennende møter med nye mennesker. Tankevekkende, pirrende, inspirerende og mangfoldige opplevelser med rom for undring, lek, utforskning og åpenhet.

Fra programmet

Midgard historiske senter

Vikingtid på Midgard historisk senter

Tema er vikingtid, og meningen med en slik dag er at elevene skal ta i bruk alle sanser i sin tilegnelse av kunnskap om vikingtiden. Elevene møter profesjonelle formidlere. Kunnskapsoverføringen er handlingsorientert og bygger på deltakelse, hvor elevene får erfare og gjøre, ikke bare høre.

Les mer

[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

For mer info, se også Vestfold fylkeskommune:


  test