Sande kommune (Vestfold)
Postadresse: Postboks 300, 3071 Sande
Besøksadresse: Prestegårdsalleen 35, 3070
Telefon: 33 78 72 22
Produksjonsliste
Program
Sande kommune (Vestfold)
Viser 21 produksjoner
Musikk • 8 - 10
Litteratur • 2 - 2
Musikk • 5 - 7
Scenekunst • 6 - 6
Annet • VG1 - VG3
Litteratur, Kunstarter i samspill • 7 - 7
Kulturarv • 7 - 7
Film, Musikk • 5 - 10
Annet • 6 - 7
Scenekunst • 5 - 10
Visuell kunst • 5 - 5
Visuell kunst • 5 - 9
Musikk • 8 - 10