Sande kommune (Vestfold)
Postadresse: Postboks 300, 3071 Sande
Besøksadresse: Prestegårdsalleen 35, 3070
Telefon: 33 78 72 22
Produksjonsliste
Program
Sande kommune (Vestfold)
Viser 25 produksjoner
Musikk • 5 - 7
Musikk • 8 - 10
Litteratur • 2 - 2
Musikk • 5 - 7
Scenekunst • 6 - 6
Annet • VG1 - VG3
Film, Musikk • 6 - 10
Litteratur, Kunstarter i samspill • 7 - 7
Scenekunst • 1 - 4
Musikk • 1 - 4
Scenekunst • 5 - 10
Scenekunst • 1 - 7
Visuell kunst • 5 - 9
Musikk • 8 - 10
Musikk • 1 - 7
Litteratur • 7 - 7
Musikk • 2 - 2