Tilbake
Skriv ut

Å male musikk

Å male etter musikk er en morsom måte for elever å skape nye møter med kunst- og håndverksfaget. Ved å lytte til musikken når de maler, settes sanseregisteret i gang. Det påvirker bildets uttrykk og gir rom for nye opplevelser.

Musikken brukes for at elevene kan bevege seg friere og ha en åpenhet til bildet de maler. Bevisstheten rettes mot det som oppstår i bildet, og maling og vann setter spor som resultat av bevegelsene. Når elevene maler etter musikken sanser de lydene og fristiller seg, og bevegelsene åpner opp for en god prosess. Malingen renner og setter spor som utnyttes med penselen og gir billedmessige kvaliteter. Det kan vekke nysgjerrighet til å utforske redskaper og materialer, og gi mestringsfølelse ved å oppdage at en har skapt noe som er ens eget.

Å male etter musikk kan tilføre noe nytt og annet i møte med malingen. Man lærer å være åpen, fri og modig ved å tørre å slippe til noe som oppstår. Det er en spennende, lærerik og annerledes måte å gå løs på lerretet/papiret. 

Eva har med seg: pensler maling, papir på rull til å male på, høytalere/musikk

Skolen stiller med:

  • langbord til alt utstyret
  • pulter satt sammen i grupper, slik at elevene kan stå og male
  • vannglass til penslene og blandeskål til fargene (lokk fra isbokser funker fint)
  • kopipapir  el liknende til å prøve malingene på.
  • elevene må ha klær / malerskjorter til å male i.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Sande kommune (Vestfold)
  • Kunstnere/grupper: Eva Haglund
  • Idé/opplegg: Eva Haglund

Om kunstner / utøver / gruppe

Eva er billedkunstner og har vært det siden begynnelsen av 90 -tallet. Hun er også kulturskolerlærer i Sande og kunst og håndverkslærer. Eva har eget atelier i Drammen og er medlem av Norske billedkunstnere.