Den kulturelle skolesekken i Sande

Se for deg en skolesekk! Sekken er fylt med kreativitet, nysgjerrighet, våkenhet og glede. Innholdet skal gi nye impulser og utvikle forståelse og kjennskap til kunst- og kulturuttrykk av alle slag. En slik sekk er vi stolte over å ha i grunnskolen.

Den kulturelle skolesekken (DKS), gir elevene en unik mulighet til å møte profesjonelle kunstnere, oppleve kunst og kultur og selv bidra kreativt i og utenfor skolens område.

For program, gå på rullemenyen øverst til venstre.

God skolesekk!