Kontakt oss

Har du spørsmål om Den kulturelle skolesekken?

Ta kontakt med kommunekontakt for Den kulturelle skolesekken i Sande:


Hilde Wexels Riser, Sande kommune

hilde.wexels.riser@sande-ve.kommune.no