Kulturkontakter

Kulturkontaktenes rolle

Kulturkontakten skal tilrettelegge for tilbudene i Den kulturelle skolesekken på sin skole. Jobben som gjøres er utrolig viktig! Den kan være avgjørende for om et arrangement blir suksess eller fiasko. Den kulturelle skolesekken trenger styrke i alle ledd for å lykkes!

Oversikt over arbeidsoppgaver:


Informasjonsspredning:

- Være oppdatert på tilbudet som kommer fra Kulturtjenesten

- Sjekke nettsiden http://www.dksvestfold.no og egen e-post

- Ta ut faktaark, lærerveiledning og tekniske spesifikasjoner fra DKS nettside

- Informere vaktmester, ledelsen ved skolen osv om tilbudene som kommer

- La informasjon være lett tilgjengelig på lærerrom (kanskje i egen permisjon?)

- Sørge for at lærere gir alle elever informasjon om tilbudene slik at de er forberedt

- Sørge for informasjon om nødvendige forberedelser

- Kontakt med utøverne på arrangementsdagen

- Kulturkontakten er skolens kontaktperson for utøverne.

På arrangementsdagen:

- Ta imot utøverne, sørge for at bærehjelp og vaktmester er tilstede

- Vise utøverne til spillested, henvise til garderobe og lærerrom

- Sørge for at utøverne får kaffe/te eller annen drikke

- Presentere utøverne for de andre ansatte

Kulturverter
I Sande kommune har vi de siste årene hatt ordningen med elevverter. To elever på 7. trinnet får oppgaven. De er da ansvarlige for å:

- ønske utøverne velkommen

- hjelpe vaktmester

- takke for besøket

På slutten av året (juni) får elevvertene en påskjønnelse fra kommunen, som takk for hjelpen. De siste årene har denne bestått av to kinobilletter og en diplom til hver elev.

Sjekkliste for konsert, danse- og teaterforestillinger:

- Trengs det bærehjelp?

- Hvor lang riggetid har utøverne, og når kommer de til skolen?

- Skal det være blending?

- Er temperaturen i lokalet ok?

- Er det nok strøm tilgjengelig?

- Hvordan skal publikum plasseres?

- Ved bruk av annet lokale enn skolen; er transport av elever organisert?

Sjekkliste for kunstutstilling:

- Når kommer utstillingen, har avsender tatt kontakt?

- Er lokale til utstillingen klargjort (hvis den skal være på skolen)

- Skal det være workshop, kreves det spesielt materiell til denne workshopen?

Til slutt...:

- Avklare lærerens rolle under forestillingen; er de publikum på linje med elevene? Hvem griper inn i de tilfellene hvor det utvikler seg ubehagelige situasjoner ved f. eks bråk?

- Vis interesse! Se forestillingen sammen med elevene og kolleger!

- Sjekk om bærehjelp er på plass etter nedrigg.

Skolesekken skal fylles! Kulturtjenesten oppfordrer skolene ved kulturkontaktene til å komme med innspill