Kulturverter, elever

De fleste skolene våre har elever som kulturverter og disse har et medansvar for den tekniske og praktiske gjennomføringen av forestillinger og arrangementer i regi av Den kulturelle skolesekken.

Det er ulik praksis i forhold til hvilke elever som er med på dette, men felles for alle er at det er verdifullt både for elevene, utøverne og skolene. Elevene utvikler en annen type eierforhold til arrangementet og ofte har elevpublikummet vist seg å være mer åpen for fremmede og ukjente uttrykk, enn på skoler med kun kulturkontakter.

Det er ellers viktig med et tett samarbeid mellom kulturvertene og skolenes kulturkontakt.

Eksempler på oppgaver kulturvertene kan være ansvarlig for er:

- Informasjon til klassene

- Pressekontakt - invitere lokalavis, radio og tv

- Teknisk ansvar

- Vertskap for utøverne - kaffe, te og lunsj

- Bærehjelp

- Introduksjon av utøvere

- Takke for besøket